İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dergiler

  • Kongremizde sunulan tüm bildirileri özetleri ve tam metinleri elektronik olarak ISBN numaralı PDF Özet Kongre Kitapçığı ve Tam Metin Kongre Kitabı olarak yayınlanacaktır.
  • Kongremiz Düzenleme Kurulu tarafından işbirliği içerisinde olduğumuz dergilerin editörleri kongremiz kapsamında düzenlenen açılış oturumu ve panellere katılarak kendi dergilerinde ve diğer bilimsel dergilerde makale yazılması sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin olarak yol gösterici öneri ve tavsiyeleri bulunmaktadırlar.
  • İşbirliği yaptığımız dergilerde makalenizin yayınlanması için, makalenizi dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenleyerek doğrudan dergiye yüklemeniz/ göndermeniz gerekmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Makaleler derginin 2021 sayılarında yayınlanmaya başlayacaktır. Makale yazım formatına uygun olarak 28 Ekim 2020 tarihinde kadar bilgi@theisrc.com adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Kongre Sekretaryası başvuruları dergi editörüne teslim edilecek olup, editör tarafından uygun görülen makaleler yazarlara mail olarak bildirilecek olup, yazarlar tarafından dergi makale sistemine yüklenecektir.

Uluslararası Hakemli ve Alan indeksli Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, Derginin tarandığı indeksleri. 1 Kasım 2020 tarihinde kadar bilgi@theisrc.com adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Kongre Sekretaryası başvuruları dergi editörüne teslim edilecek olup bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

İKTİSAD, 1 Kasım 2020 tarihinde kadar isrcmakale@gmail.com adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Makaleler derginin 2021 sayılarında yayınlanmaya başlayacaktır. Makale yazım formatına uygun olarak 28 Ekim 2020 tarihinde kadar bilgi@theisrc.com adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Kongre Sekretaryası başvuruları dergi editörüne teslim edilecek olup, editör tarafından uygun görülen makaleler yazarlara mail olarak bildirilecek olup, yazarlar tarafından dergi makale sistemine yüklenecektir.

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2019’da yayın hayatına başlayan, sosyal bilimler alanında yapılan özgün araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, KIŞ (Aralık) ve YAZ (Haziran) dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Yazarlar makalelerini dergi sistemine kendileri yüklebilirler.

Ulusal Kitap Bölümü MCBÜ Yayınları Olarak ücretsiz olarak basılacaktır. Katılımcılar talepleri durumunda kongremizde sundukları bildirilerin tam metinlerini kongreden bağımsız olarak bu kitapta yayınlatabilirler. 1 Kasım 2020 tarihine kadar bilgi@theisrc.com adresine bölüm gönderilmesi gereklidir. Kitabın yayın sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler

Uluslararası Kitap Bölümü (Türkçe): Kitap başlığı “Çivi Yazısından Dijital Kodlamaya: Değişim ve Gelecek’dir”. Kitap akademik teşvik koşullarını taşıyan Ekin Yayın evinde yayınlanması planlanmaktadır. Kitap bölüm ücreti (kitapın yayına hazırlanması için yayın evine ödenecektir) 275 TL’dir. kitap yayın sürecine ayrıntılı bilgiler 1 Kasım 2020 tarihine kadar bilgi@theisrc.com adresine bölüm gönderilmesi gereklidir.